Wsparcie merytorycznie oraz informatyczne realizacji projektów przez JST, w tym projektów finansowanych ze środków UE

Praca metodą projektu to coraz częstsza forma organizacji i zarządzania realizacją zadań. Na sukces każdego projektu składa się wiele czynników, z których za kluczowe, poza właściwym doborem personelu, należy przyjąć wiedzę oraz narzędzia.

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy wsparcie merytoryczne obejmujące wszystkie etapy realizacji projektu, w tym budżetowanie. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania zadaniowego wzbogaciliśmy o rozwiązania informatyczne, dzięki którym można znacznie zwiększyć efektywność zarządzania dowolnym projektem. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie oraz stosujemy obowiązujące dyrektywy i przepisy dla projektów dofinansowanych ze środków UE.