Optymalizacja procesów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w projektach

Skuteczna realizacja projektów opiera się na efektywnej komunikacji. Dobra komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna to również jeden z kluczowych standardów w kontroli zarządczej, wpływający na jakość pracy i ład organizacyjny.

Jeżeli zależy Państwu na sprawnej realizacji projektów warto zwrócić uwagę na naszą propozycję zarządzania przepływem informacji. Proponujemy rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo komunikacji w oparciu o komunikaty wysyłane wewnątrz systemu. W pełni konfigurowalne grupy odbiorców i poziom dostępu gwarantują, że informacja trafi do właściwego użytkownika. Każdy nowy komunikat jest widoczny dla użytkownika po zalogowaniu do systemu, co daje pewność dostarczenia informacji.