Opracowanie strategii rozwoju edukacji na terenie JST

Zarządzanie zadaniami oświatowymi bez przejrzystej i nowoczesnej strategii staje się zadaniem nieefektywnym ekonomicznie i niepewnym w realiach lokalnej polityki społecznej. Proponujemy opracowanie lokalnej strategii oświatowej z uwzględnieniem rozwoju w obszarze edukacji, zarządzania edukacją, optymalizacji finansów, zarządzania kadrami, prognozowaniem demograficzno-ekonomicznym.

Opieramy się na autorskich rozwiązaniach, wieloletnim doświadczeniu oraz kadrze naszych pracowników. Współpracujemy ściśle z zarządem JST zainteresowanym strategią. Wszystkie rozwiązania są oparte na diagnozie i analizie stanu organizacyjno-ekonomicznego, specyfice regionu i lokalnych dokumentach strategicznych. Naszym celem jest dostarczenie Państwu strategii realnej w realizacji i przynoszącej wymierne korzyści społeczno-ekonomiczne zarówno w perspektywie najbliższej oraz długoterminowej.