Opracowanie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych

Proponujemy, aby coroczne przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oprzeć na danych, które posiadają Państwo w systemach informatycznych. W dalszej kolejności proponujemy, aby na bazie raportu oraz przy pomocy wskaźników i analizy wskazać ścieżki działań, które umożliwią efektywne zarządzanie zadaniami. Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych stanowi połączenie kompetencji organów wykonawczego i stanowiącego JST. Odpowiedzialność za rozwój oświaty wskazuje, na konieczność opracowania takich informacji, na bazie których powinny opierać się założenia budżetowe, decyzje zarządcze oraz projekty uchwał dotyczących oświaty. W proponowanych przez nas rozwiązaniach odchodzimy od wyłącznego przygotowania danych statystycznych. Opracowany raport oprócz statystyki i zestawień zawiera część interpretacyjną i analityczną. Taki materiał stanowi cenne źródło przy budowaniu strategii rozwoju.