Opracowanie raportu dotyczącego optymalizacji wydatków na realizację zadań oświatowych

Realizacja zadań oświatowych, w tym dotowanie placówek, wymaga podejmowania przez JST nieustannych starań w celu optymalizacji wydatków. Proponujemy opracowanie raportu pozwalającego dostosować planowanie działania do potrzeb i możliwości Państwa JST.

Obecny od kilku lat niż demograficzny oraz kolejne reformy podstaw programowych powodują konieczność dokonywania zmian w sieci szkół oraz zmianę sposobu planowania wydatków. Na podstawie danych z lat poprzednich, w oparciu o strukturę sieci i zatrudnienia oraz inne czynniki ekonomiczne, przedstawimy Państwu raport pozwalający rzetelnie przygotować się do optymalizacji wydatków, w tym do zmian kadrowych i organizacyjnych w zakresie sieci szkół i przedszkoli. Każdy raport jest przygotowywany indywidualnie, w oparciu o autorski model analityczny i prognostyczny. Przygotowany raport może być pomocny do opracowania strategii oświatowej na kilka najbliższych lat.