Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli zarządczej dla zadań oświatowych

Prowadzenie efektywnej i adekwatnej kontroli zarządczej w obszarze oświaty wymaga opracowania systemu, ścieżek postępowania i dokumentów. Praktyka pokazuje, że system kontroli zarządczej powinien odpowiadać konkretnym zadaniom i obszarom działalności i być maksymalnie skorelowany z codzienną praktyką. Z uwagi na znaczny stopień złożoności zadań oświatowych proponujemy model kontroli zarządczej uwzględniający wszystkie kluczowe obszary, w szczególności: zarządzanie kadrami, zarządzanie finansami, zarządzanie jakością i ryzykiem, zarządzanie projektami oraz prognozowanie i modelowanie rozwiązań. Opracowane przez Krakfin rozwiązania informatyczne umożliwiające zbieranie danych z różnych obszarów i systemów, pozwalają na wprowadzenie nowoczesnej kontroli zarządczej wspomaganej komputerowo i opartej na sprawdzonych wskaźnikach.

Proponowany przez nas pakiet rozwiązań nie jest jedynie zbiorem wzorów dokumentów i procedur - jest narzędziem umożliwiającym kontrolowanie i prognozowanie optymalnych rozwiązań.