Przygotowanie modelu budżetu zadaniowego

Budżetem zadaniowym zajmujemy się już ponad 15 lat. Jako pierwsza forma w Polsce uczestniczyliśmy we wdrażaniu rozwiązań budżetu zadaniowego w samorządach. Na bazie wieloletniego doświadczenia zdobyliśmy bogate doświadczenie i zaufanie wielu samorządowców. Proponujemy kompleksową pomoc i rozwiązania pozwalające na sprawne wdrożenie metodologii budżetu zadaniowego w Państwa Samorządzie. Kluczowe w tym zakresie będą usługi polegające na:

  • opracowywaniu narzędzi i procedur planowania, ewidencji i sprawozdawczości zadaniowej
  • przygotowaniu oraz nadzorowaniu procesu planowania zadań budżetowych przez wszystkie podmioty działające w ramach struktury organizacyjnej JST
  • weryfikacji dokumentacji planistycznej i udzielaniu konsultacji dla planistów
  • szkoleniach z zakresu wykorzystania możliwości analitycznych nowego układu budżetu
  • dostarczaniu oprogramowania wspomagającego proces konstruowania budżetu