Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej

Elementem integrującym cały proces planowania średniookresowego w jednostce samorządu terytorialnego jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Informacje generowane przez poprawnie skonstruowaną i na bieżąco aktualizowaną prognozę powinny stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez władze oraz służby zajmujące się planowaniem działalności bieżącej oraz inwestycyjnej samorządu. Rola, jaką odgrywa ta prognoza, jest niezwykle istotna - pozwala bowiem odpowiedzieć na pytania dotyczące materialnych podstaw funkcjonowania i rozwoju samorządu.

W procesie tworzenia i aktualizacji WPF proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług doradczych jak również z rozwiązania informatycznego o nazwie WPFS. Program ten jest integralnym elementem Platformy Budżetu Zadaniowego obsługującej w sposób kompleksowy planowanie i realizację budżetu zadaniowego we wszystkich wydziałach urzędu oraz jednostkach organizacyjnych JST. Umożliwia tworzenie prognozy równolegle z planowaniem budżetu jak również pobieranie danych potrzebnych w procesie jej tworzenia z własnych dokumentów lub z aplikacji Besti@. Budowa WPF przy użyciu naszego programu możliwa jest w strukturze scentralizowanej (uczestniczą głównie służby finansowe JST) lub rozproszonej (z udziałem wszystkich wydziałów oraz jednostek organizacyjnych). System działa on-line i jest dostępny przez przeglądarkę internetową.