Kontrola zarządcza w szkole i placówce oświatowej

Oferujemy usługę przygotowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w dowolnej placówce oświatowej. Usługa polega na określeniu obszarów kontroli, zdefinowaniu zadań, analizie i ocenie ryzyka, zaproponowaniu reakcji na ryzyko, przygotowaniu katalogu mechanizmów kontroli oraz harmonogramu działań.

W ramach usługi przygotowujemy projekt zarządzenia wprowadzający system kontroli zarządczej oraz regulamin systemu. Obszary objęte systemem kontroli zarządczej to: proces dydaktyczny, planowanie i wykonanie planu finansowego, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona zasobów i majątku, zarządzanie kadrami, współpraca ze środowiskiem zewnętrznym oraz obieg informacji i komunikacja.

Do każdego systemu podchodzimy indywidualnie i planujemy go adekwatnie do  priorytetów, potrzeb i strategii rozwoju konkretnej szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej. W ramach usługi przewidziano konsultacje dla zarządu szkoły oraz prezentację dla rady pedagogicznej.