Wsparcie merytoryczne w procesie kontrolowania placówek niepublicznych w oparciu o rozwiązania informatyczne

Kontrolowanie placówek niepublicznych w ramach kompetencji JST należy do złożonych i niełatwych w realizacji zadań. Dzięki naszym rozwiązaniom informatycznym znaczna część kontroli przebiega automatycznie w systemie. Państwa bezpośrednie wizyty w siedzibie dotowanych placówek lub w ich filiach ograniczą się do sprawdzenia koniecznej dokumentacji. Zaproponujemy ścieżkę postępowania kontrolnego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym dopasujemy ją do procedur wg norm ISO. Stosowana przez nas technologia pracy on-line umożliwia przeprowadzenie kontroli danych i informacji w dowolnym, dogodnym czasie z poziomu komputera.