Doradztwo w zakresie opracowania/zmian uchwały w obszarze dotacji

Nasze wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań wspierających dotowanie placówek niepublicznych oraz współpraca w tym zakresie z największymi samorządami w Polsce pozwala nam na zaproponowanie Państwu skutecznych rozwiązań prawnych, koniecznych podczas wdrażania programów dla obsługi dotacji.

W ramach usługi analizujemy sieć szkół niepublicznych na Państwa terenie oraz dobieramy model prawno-organizacyjny dopasowany do rodzaju i typu placówek. Szczególnie cenimy sobie nasze doświadczenie i wypracowane metody obsługi dużych, niepublicznych szkół sieciowych. Przygotujemy projekt uchwały nie budzący kontrowersji i gwarantujący sprawną obsługę i rozliczanie dotacji.