Wsparcie w zarządzaniu dokumentacją kancelarii szkoły i obiegu dokumentów

Usługa polega na dostarczeniu narzędzi i przekazaniu wiedzy do nowoczesnego zarządzania dokumentacją szkoły i zakłada przygotowanie wzorcowych dokumentów korespondencji seryjnej (zaświadczeń, raportów, opinii itp.). Użytkownik poznaje zasady tworzenia korespondencji seryjnej oraz pracy na własnych listach odbiorców.

W naszych systemach umożliwiamy przygotowanie, wydruk i pełną archiwizację elektronicznych dokumentów przebiegu nauczania, takich jak arkusze ocen i świadectwa szkolne. Pomagamy zaktualizować szkolną instrukcję kancelaryjną, uwzględniając wprowadzone rozwiązania informatyczne w postaci elektronicznego obiegu dokumentów.