Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w szkole, elektroniczne protokoły Rad Pedagogicznych

Elektroniczny obieg dokumentów pozwala na nowoczesne zarządzanie czasem i jakością pracy. Usługa polega na opracowaniu modelu elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz szkoły (sekretariat - nauczyciele, sekretariat - dyrektor itp.) oraz na zewnątrz (szkoła - portal edukacyjny, szkoła - rodzice, szkoła - JST).

W naszych rozwiązaniach dokumenty są przekazywane wewnętrznie w systemie w ramach szyfrowanego połączenia internetowego z pominięciem poczty e-mail, bez konieczności wymiany plików. Docenianą usługą jest moduł komunikatorów, pozwalający na przekazywanie komunikatów i wiadomości wybranej grupie odbiorców.