Integracja danych pomiędzy różnymi systemowymi informatycznymi

Wdrożenie rozwiązań informatycznych firmy Krakfin pozwala na stosowanie jednego systemu do realizacji wszystkich zadań zarządzania oświatą. Przejście z innych, rozproszonych systemów do systemu zintegrowanego jest znacznie prostsze dzięki usłudze integracji i migracji danych. Jesteśmy w stanie przenieść dane z programów obsługujących np. arkusz organizacyjny, dane kadrowo-płacowe, dane o uczniu i nauczycielach z innych programów, z których Państwo do tej pory korzystali, do naszego systemu, tworząc jedną integralną bazę danych. Szanując Państwa wybór w zakresie stosowanych aplikacji umożliwiamy eksport danych z programów Krakfin do innych aplikacji.