Rusz głową - odkryj mnemotechniki i mapy myśli

Refleksyjny nauczyciel ciągle poszukuje nowych metod i form pracy, tak aby uatrakcyjnić zajęcia i zwiększyć efektywność swojej pracy.Celem szkolenia jest kształcenie umiejętności wykorzystania technik efektywnego notowania i porządkowania informacji w procesie uczenia. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia notatek za pomocą Map Myśli i piktogramów oraz wykorzystania selekcji, kategoryzowania i słów kluczowych do wspomagania procesów pamięci i uwagi. Poznane mnemotechniki  ułatwią pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wspomogą tworzenie własnych narzędzi służących tej pracy.

  • podstawowe procesy poznawcze a uczenie się
  • techniki pamięciowe i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela
  • wykorzystanie poznanych mnemotechnik w zapamiętywaniu materiału szkolnego
  • podstawy wykorzystania map myśli w procesie dydaktycznym
  • techniki wspomagające rozumienie tekstu czytanego
  • notowanie z wykorzystaniem map myśli
  • mnemotechniki w praktyce
  • skuteczność uczenia się a motywacja
Szkolenia organizujemy w określonych terminach lub po uzgodnieniu terminu. Polecamy szkolenia dla połączonych rad pedagogicznych z 2 lub więcej szkół. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Szkolenia prowadzimy w grupach 8-25 osób. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@krakfin.pl lub telefonicznie: 885-025-625