Podstawa programowa OD-NOWA

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej to wyzwanie dla każdego nauczyciela. Po raz kolejny środowisko nauczycieli staje przed koniecznością dostosowania wypracowanego warsztatu pracy do nowo zdefiniowanych celów i zadań w ramach poszczególnych przedmiotów.

PODSTAWA PROGRAMOWA OD-NOWA

 • nowe przepisy prawa w kontekście nowej podstawy programowej
 • co nowego, a co starego w podstawach programowych
 • cele kształcenia  i zadania szkoły - realizacja wytycznych polityki oświatowej w placówce
 • co nam mówią podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów
 • wybór podręcznika a nowa podstawa programowa

NOWY STATUT KROK PO KROKU

 • miejsce statutu w świetle zmian w prawie oświatowym
 • procedura nowelizacji statutu
 • statuty w przekształcanych szkołach PODSTAWOWYCH  i w szkołach nowopowstałych
 • zawartość statutu - krok po kroku
 • formułowanie zadań statutowe do potrzeb konkretnej szkoły
 • misja i wizja w statucie placówki
 • zasady techniki prawodawczej w konstruowaniu statutu
 • publikacja statutu na BIP

Szkolenia organizujemy w określonych terminach lub po uzgodnieniu terminu. Polecamy szkolenia dla połączonych rad pedagogicznych z 2 lub więcej szkół. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Szkolenia prowadzimy w grupach 8-25 osób. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@krakfin.pl lub telefonicznie: 885-025-625