Nowa wizja placówki

Wizja jest czymś konkretnym i sugestywnym – swoistym manifestem instytucji. Jest narzędziem kierowania, zastępującym 100 stronicową instrukcję. Jedną z cech skutecznego zarądzania placówką oświatą jest stworzenie takiej wizji, z którą identyfikuje się cała społeczność szkolna.


Celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej do przeformułowania lub stworzenia nowej wizji placówki. Skuteczna wizja, to z jednej strony to wizja zgodna z nowymi przepisami prawa oświatowego i kierunkami polityki oświatowej państwa, a z drugiej manifestująca jej odrębność i wyjątkowość.

Główne zagadnienia, które poruszymy podczas spotkania:

  • elementy budujące kulturę organizacyjną
  • profile kultury organizacji – diagnoza
  • cechy kultur odnoszących sukces – elementy budujące kulturę placówki edukacyjnej
  • tworzenie nowej wizji - krok ku zmianie
  • rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej w szkole - przywództwo a zarządzanie
  • kreowanie koncepcji pracy szkoły opartej na wartościach;
  • budowanie kultury myślenia strategicznego
  • dzielenie się przywództwem w szkole filarem nowoczesnego zarządzania
Szkolenia organizujemy w określonych terminach lub po uzgodnieniu terminu z grupą. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Szkolenia prowadzimy w grupach 8-25 osób. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@krakfin.pl lub telefonicznie: 885-025-625