Zadania dyrektora i wicedyrektora szkoły podczas przygotowania nowego arkusza organizacyjnego. Wdrożenie nowego planu nauczania.

Jednym z wyzwań w nowej rzeczywistości oświatowej jest przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego na rok 2017/2018 w ośmioletniej szkole podtawowej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak wykonać to sprawnie i zgodnie z prawem, przyjdź na nasze najbliższe szkolenie.


Nowe przepisy prawa oświatowego wprowadzają szereg istotnych zmian, które dotyczą w szczególny sposób arkusza organizacji. Czeka Cię przygotowanie projektu, opiniowanie w kuratorium oraz rozwiązanie szeregu zagadek kadrowych, poszukanie godzin dla nauczycieli i pozostanie w zgodzie z nowym ramowym planem nauczania. Szkolenie poprowadzą dwie wicedyrektorki szkół podstawowych, doradczynie metodyczne i edukatorki w zakresie zarządzania szkołą podstawową. Szkolenie jest prowadzone dynamicznie, w formie warsztatowej i jest zorientowane na rozwiązanie konkretnych problemów organizacyjnych.

Omawianie przepisów ograniczono do minimum skupiając się na ich praktycznym wykorzystaniu podczas przygotowania projektu arkusza. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, oraz certyfikat.

Główne tematy i zagadnienia szkolenia

  • podstawy prawne konstruowania arkuszy organizacyjnych
  • nowe prawo oświatowe, a arkusz organizacyjny
  • rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
  • przepisy wprowadzające prawo oświatowe
  • opiniowanie arkuszy organizacyjnych
  • ramowe plany nauczania  w praktyce
  • kwalifikacje nauczycieli
  • limity w oddziałach i grupach wg nowych przepisów

Szkolenia organizujemy w określonych terminach lub po uzgodnieniu terminu z grupą. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Szkolenia prowadzimy w grupach 8-25 osób. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@krakfin.pl lub telefonicznie: 885-025-625