Jak skutecznie kierować zespołem nauczycieli?

Szkolenie prezentuje mechanizmy i procesy związane z funkcjonowaniem zespołów nauczycielskich w szkole.


 

Działanie zespołowe stanowi współcześnie podstawę  rozwoju każdej szkoły, a wiedza o zespołach i zachowaniach organizacyjnych ich członków jest elementem przygotowania zawodowego dyrektorów i liderów. Zmiany w oświacie są dobrym przyczynkiem do przeformułowania celów i charakteru zespołów nauczycielskich. Proponujemy Państwu szkolenie wykorzystujące najnowsze teorie zarządzania zespołami.

Główne zagadnienia, które poruszymy podczas spotkania:

  • jak kierować wydajnością zespołów nauczycielskich?
  • cechy efektywnego zespołu.
  • określanie ról grupowych - symulacja
  • etapy procesu grupowego.
  • prawne uwarunkowania tworzenia zespołów nauczycielskich w szkołach.
  • rodzaje zespołów działających w szkołach.
  • organizacja zespołów nauczycielskich i planowanie pracy z wykorzystaniem action learning.
  • zasady dobrej współpracy w działaniu zespołowym.
  • przykładowa dokumentacja działań zespołów nauczycielskich.
Szkolenia organizujemy w określonych terminach lub po uzgodnieniu terminu z grupą. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Szkolenia prowadzimy w grupach 8-25 osób. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@krakfin.pl lub telefonicznie: 885-025-625