Opracowania z udziałem przedstawicieli firmy Krakfin

Finansowanie oświaty Finansowanie oświaty

Autor: Agnieszka Borek, Jan Filas, Mikołaj Herbst, Jan Herczyński, Ewa Stożek, Mariusz Tobor, Artur Klawenk
Rok wydania: 2012
Objętość: 235 stron

Opracowanie omawia założenia oraz praktyczne aspekty procesu budżetowego w polskiej oświacie. Ma charakter poradnika kierowanego do przedstawicieli samorządów zarządzających siecią placówek. Prezentowane poglądy są wspierane przeprowadzonymi przez autorów badaniami i uczestnictwem w licznych wdrożeniach narzędzi mających na celu racjonalizację i optymalizację procesu finansowania zadań.

Zarządzanie oświatą

Autor:  Agnieszka Niedźwiecka, Marcin Popławski, Stanisław Szelwa, Sylwia Sysko-Romańczuk, Przemysław Wantuch
Rok wydania: 2012
Objętość: 250 stron

Opracowanie stanowi analizę zagadnienia, instrumentów i praktyki kontroli zarządczej w samorządach w Polsce. Część badawcza zostały przeprowadzone na 31 samorządach w Polsce od małych gmin po duże miasta wojewódzkie. W opracowaniu przybliżono zagadnienie kontroli zarządczej jako narzędzia służącego wprowadzenia ładu organizacyjnego w obszarze oświaty. Wskazano na role i zadania poziomu I i II kontroli zarządczej, zaproponowano przykłady rozwiązań zarządczych w zakresie budżetowania zadań oświatowych i zarządzania ryzykiem. Materiał może posłużyć jako przykład praktyk i rozwiązań oraz daje podstawę do dalszych, kierunkowych badań nad zagadnieniem kontroli zarządczej w obszarze oświaty samorządowej.

Redakcja: Anthony Levitas
Autor: Joanna Jonek, Marcin Popławski (rozdział 12)
Rok wydania: 2012
Objętość: 232 strony

Opracowanie dotyczy analizy przypadku z obszaru zarządzania zespołem dyrektorów szkół w mieście na prawach powiatu. Autorzy wskazują na potrzeby grupy dyrektorów w ujęciu współpracy z organem prowadzącym oraz przedstawiają przyjęte rozwiązania i metody współpracy. W opracowaniu wskazano na typowe trudności w procesie zarządzania grupą dyrektorów oraz opisano sposoby ich rozwiązywania. Zaproponowany model może być stosowany w dowolnym samorządzie.

Budżet władz lokalnych Budżet władz lokalnych

Autor: Jan Filas, Maria Kosek - Wojnar, Stanisław Owsiak, Krzysztof Pakoński, Marzena Piszczek, Krzysztof Surówka
Rok wydania: 2002
Objętość: 277 stron

W książce zaprezentowano możliwości wykorzystania budżetu jako narzędzia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Uwagę skupiono przede wszystkim na: funkcjach i sposobach tworzenia budżetu, metodach racjonalizacji wydatków publicznych, tradycyjnym budżetowaniu, koncepcji budżetu zadaniowego i jego zastosowaniu oraz szansach rozwoju nowoczesnych metod budżetowania w Polsce. Istotną cechą książki jest to, że autorzy łączą teorie z wynikami badań empirycznych, przedstawiając doświadczenia krajów zachodnich oraz reformy budżetowania na przykładzie polskich gmin i powiatów. Książka jest przeznaczona dla pracowników organów władz lokalnych a także dla studentów ekonomii oraz zarządzania.

Local government budgeting, edited by Mihály Hőgye

Autorzy:  Jan Filas, Anthony Levitas, Marzena Piszczek (w części dotyczącej Polski)
Rok wydania: 2001
Język wydania: angielski
Objętość: 521 stron

Raport jest międzynarodowym opracowaniem wykonanym na zlecenie Open Society Instytut poświęcony ocenie jakości oraz metod budżetowania w okresie rozwoju samorządów w krajach postkomunistycznych. Szeroko opisano tło ekonomiczne, polityczne oraz społeczne reform a także najciekawsze wdrożenia nowoczesnych technik zarządzania finansami lokalnymi.

Budżet zintegrowane zarządzanie finansami Budżet zintegrowane zarządzanie finansami

Autor: Jan Filas, Krzysztof Pakoński, Marzena Piszczek, Zofia Przetocka
Rok wydania: 2000
Objętość: 197 stron

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pakońskiego wydana na zakończenie Programu LGPP. Najbardziej zaawansowana pod względem metodologicznym - opisująca tworzenie budżetu jako element zarządzania zintegrowanego. Przedstawiono w niej m.in. zasady i etapy opracowywania budżetu celów i efektywności oraz budżetu zadaniowego wzbogacone o zagadnienia rachunkowości, monitoringu rezultatów a także przykłady wdrożeń zrealizowanych przez konsultantów w ramach LGPP.

Abc budżetu zadaniowego Abc budżetu zadaniowego

Autor: Jan Filas, Marzena Piszczek
Rok wydania: 1999
Objętość: 26 stron

Opracowanie mające na celu propagowanie idei budżetowania zadaniowego w Polsce. Zawiera zbiór podstawowych zasad jego formowania zwanych "Elementarzem budżetu zadaniowego".

Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury

Autor: Jan Filas, Marzena Piszczek, Izabela Stobnicka
Rok wydania: 1999
Objętość: 182 strony

Opracowanie w całości poświęcone budżetowaniu zadaniowemu. Zawiera szczegółowy opis podstawowych narzędzi oraz procedur wykorzystywanych przy jego planowaniu oraz realizacji. Do każdego z narzędzi załączone są przykłady ilustrujące typowy sposób zastosowania.

Doskonalenie metod budżetowania Doskonalenie metod budżetowania

Autor: Winston Evans, Jan Filas, Marzena Piszczek, Philip Rosenberg, Izabela Stobnicka
Rok wydania: 1996
Objętość: 290 stron

Pierwszy poradnik napisany wspólnie z ekspertami amerykańskimi. Zawiera praktyczny opis nowoczesnych metod planowania oraz wykonywania budżetu. Prezentuje różne jego typy, w tym funkcjonujący wówczas od niedawna budżet zadaniowy.