Artykuły autorstwa przedstawicieli firmy Krakfin

Kontrola zarządcza z pomoc psychologiczno pedagogiczna

Firma Krakfin wspiera samorządy oraz dyrektorów szkół poprzez dostarczanie nowoczesnych programów komputerowych do zarządzania. Równie ważne dla nas jest  dzielenie się z Państwem naszym wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. W styczniowym numerze Dyrektora Szkoły proponujemy lekturę naszego opracowania w temacie pomocy psychologiczno-pedagogicznej widzianej z perspektywy kontroli zarządczej. Zachęcamy do wymiany podlądów i dyskusji.

Artykuł opublikowany w miesięczniku Dyrektor Szkoły nr 1/2018

Kontrola zarządcza w zarządzaniu oświatą publiczną. Obszary wrażliwe i rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kontrola zarządcza wprowadzona przepisami obowiązującej ustawy o finansach publicznych znalazła już swoje miejsce w sektorze publicznym; co więcej w trzecim roku funkcjonowania daje się zauważyć, że stosowana w różnych obszarach życia samorządowego przybiera specjalistyczny charakter. Przykładem może być kontrola zarządcza obejmująca zadania własne w dziedzinie edukacji.
....
Artykuł opublikowany w biuletynie Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (1/6 2013). Pełna treść dostępna w elektornicznym wydaniu biuletynu KLIKNIJ

Zarządzanie organizacją i finansami oświatyZarządzanie organizacją i finansami oświaty

Wiele samorządów boryka się dziś ze spadkiem dochodów. W takich warunkach jednostki próbują zmniejszyć wydatki bieżące. Największy udział w nich ma oświata, dlatego zwykle tu szuka się oszczędności.

Czy w oświacie można znaleźć jakiekolwiek oszczędności, skoro nawet 85% ponoszonych w niej wydatków stanowią tzw. wydatki zdeterminowane? Aby móc stwierdzić, jakie oszczędności będą realne, czyli innymi słowy - jaki jest ewentualny margines swobodnej decyzji (obszar wydatków, który można warunkowo naruszyć w ramach szukania oszczędności) - samorząd musi mieć efektywny system zarządzania, który pomoże w optymalizacji wydatków.
...

Artykuł opublikowany w miesięczniku Finanse publiczne (październik 2009). Pełna treść dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Wieloletnie planowanie inwestycyjne (cz.II) Wieloletnie planowanie inwestycyjne (cz.II)

Wieloletnie planowanie obejmuje kilkunastoletni horyzont czasowy, jednak regularnie, co roku, jednostki muszą wybierać cele do osiągnięcia w danym roku budżetowym. Ważne jest dopasowanie ich do możliwości finansowych samorządu ocenianych w dalszej perspektywie.
...

Artykuł opublikowany w miesięczniku Finanse publiczne (listopad 2008). Pełna treść dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Wieloletnie planowanie inwestycyjne (cz.I) Wieloletnie planowanie inwestycyjne (cz.I)

Na zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego istotny wpływ ma wieloletni plan finansowy. Zawarte w nim informacje powinny być podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu.
...

Artykuł opublikowany w miesięczniku Finanse publiczne (październik 2008). Pełna treść dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Budżet zadaniowy i programowy (cz.II) Budżet zadaniowy i programowy (cz.II)

Dobrze skonstruowany budżet nie tylko znacznie usprawnia funkcjonowanie jednostek samorządu, ale też przyczynia się do poprawy komunikacji z mieszkańcami i zwiększenia ich wpływu na politykę lokalną.

Jak wskazuje praktyka budżetowa, zasada efektywnego wydatkowania środków jest w różnych krajach różnie realizowana1. Mierzenie efektywności w administracji samorządowej to proces składający się z wielu działań i wykorzystujący syntetyczne pomiary skuteczności, wydajności i efektywności kosztowej. Proces ten nie może się odbyć raz, lecz powinien mieć charakter działań trwałych.
...

Artykuł opublikowany w miesięczniku Finanse publiczne (czerwiec 2008). Pełna treść dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Budżet zadaniowy i programowy (cz.I) Budżet zadaniowy i programowy (cz.I)

Budżet zadaniowy i programowy okazuje się naprawdę dobrą metodą racjonalnego planowania i efektywnego wykorzystywania środków publicznych. Dlatego coraz więcej samorządów interesuje się tą formą budżetowania.
...

Artykuł opublikowany w miesięczniku Finanse publiczne (maj 2008). Pełna treść dostępna w papierowym wydaniu pisma.