LBPP

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//lbpp.png

Aplikacja LBPP jest elementem składowym Platformy Budżetu Zadaniowego (PBZ) przeznaczonym do obsługi procesu planowania budżetu w układzie zadaniowym. Jego użytkownikami są służby finansowe samorządu, a także wszystkie wydziały (departamenty) urzędu oraz jednostki organizacyjne działające poza oświatą. Celem zastosowania programu LBPP jest obsługa procesu tworzenia i realizacji budżetu JST w układzie zadaniowym oraz tradycyjnym, a także obsługa tworzenia i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej.

Aplikacja dzięki nowoczesnej formule funkcjonowania (on-line) oraz pełnej identyfikacji osób przetwarzających dane w centralnej bazie Miasta, niemal całkowicie eliminuje z procesu planowania obieg dokumentów papierowych. Posiada także zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi aplikacjami typu desktop, pozwalając na tworzenie zbiorczego budżetu z pominięciem procesu scalania danych przez użytkowników.

Korzyści dla JST:

  • pełna obsługa budżetu z układzie zadaniowym w zachowaniem układu klasyfikacji
  • bezkolizyjne i automatyczne scalanie danych finansowych ze wszystkich jednostek
  • natychmiastowy podgląd planów finansowych wszystkich podmiotów
  • możliwość dowolnej parametryzacji i waloryzacji zadań
  • bogaty zestaw raportów i analiz przygotowany zgodnie z wytycznymi zamawiającego