ROKO

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//roko.png

Aplikacja Roko jest narzędziem przeznaczonym w pierwszej kolejności dla organów prowadzących oraz dyrektorów szkół. Mogą z niej również korzystać nauczyciele poszukujący pracy. Aplikacja pozwala zarządzać funduszami przeznaczonymi na finansowanie kosztów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli oraz udzielania zapomóg na cele zdrowotne. Dzięki gromadzeniu informacji o wykształceniu, kwalifikacjach i kompetencjach nabywanych przez nauczycieli w trakcie dokształcania, zasoby Roko są wykorzystywane do prowadzenia tzw. giełdy pracy. Ponadto Roko pozwala na prowadzenie spraw związanych z tzw. ruchem służbowym, obsługą awansów zawodowych na wszystkoch stopniach oraz zarządzaniem bazę emerytów. W Roko można zasymulować liczbespodziewanych emerytów oraz nauczycieli na poszczególnych stopniach awwansu w kolejnych latach.

Giełda pracy Za jej pomocą szkoła lub organ prowadzący mogą umieszczać ogłoszenia o wolnych stanowiskach pedagogicznych. Nauczyciele szukający godzin lub pracy mogą również umieszczać swoje aplikacje, oferty i CV. Następnie dane giełdy pracy mogą być publikowana na portalu oświatowym prowadzonym przez JST. Szukanie pracowników oraz obieg i przekazywanie dokumentów (podań, CV) odbywa się w większości w systemie, w formie elektronicznej.

Wybrane funkcje:

 • elektroniczne lub tradycyjne składanie i przekazywanie wniosków
 • pełna zgodność z obowiązującym regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia
 • możliwość rozdzielenia ścieżki sprawy na szkołę (przygotowanie podstawowych danych) i urząd (obsługa wniosku, wydanie decyzji)
 • generowanie pism, decyzji i powiadomień zgodnie z drukami obowiązującymi w JST
 • bieżąca kontrola wysokości funduszu
 • statystyki udzielonego wsparcia
 • gromadzenie informacji o kompetencjach i kwalifikacjach nauczycieli
 • pełna obsługa giełdy pracy w zakresie uzupełniania/dopełniania etatu i obsady wakatów

Korzyści dla Urzędu (Wydziału Edukacji):

 • drukowanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • rejestr i archiwum wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia
 • automatyczne wyliczanie należnego dofinansowania lub zapomogi
 • możliwość całkowicie elektronicznego obiegu sprawy
 • szybkie generowanie decyzji, aktu i innych dokumentów
 • kontrola terminów dla poszczególnych etapów załatwiania sprawy
 • informacje o liczbie etatów i godzin do uzupełnienia

Korzyści dla Szkoły:

 • elektroniczne wypełnianie i przekazywanie wniosków o dofinansowanie kształcenia
 • przekazywanie do JST informacji o liczbie etatów do uzupełnienia
 • bieżący dostęp do ścieżki sprawy i statusu decyzji
 • możliwość zamieszczania ogłoszeń o wolnych godzinach i etatach
 • bieżący dostęp do aktualnych CV nauczycieli szukających pracy