PMDU

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//pmdu.png

Aplikacja PMDU kompleksowo wspomaga obsługę spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Państwa JST. PMDU jest zintegrowany z bazą danych o uczniach, rodzicach/prawnych opiekunach i placówkach oraz powiązany z gotowymi słownikami przyspieszającymi proces przygotowania pism i decyzji. Wniosek wprowadzony do systemu, np. w szkole, jest od razu dostępny dla pracownika prowadzącego sprawę w urzędzie. Gotowe wzory pism i generatory uzasadnień pozwalają znacznie skrócić czas załatwienia sprawy. Każdorazowo aplikacja jest konfigurowana zgodnie z obwiązującymi przepisami lokalnymi.

Korzyści dla JST:
  • szybki, elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy różnymi podmiotami MOPR/MOPS, Urząd JST, szkoła
  • możliwość obsługi części spraw przez szkołę
  • bezpieczeństwo danych i natychmiastowy dostęp do spraw archiwalnych
  • możliwość współdzielenia sprawy przez kilku pracowników
  • automatyczne wyliczenie kwoty przyznanej pomocy
Korzyści dla wnioskodawców:
  • załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu
  • brak konieczności dostarczania informacji, w posiadaniu których jest urząd
  • skrócenie czasu załatwienia sprawy, szczególnie w okresie wypłat świadczeń
  • możliwość składania wniosku on-line z wykorzystaniem wcześniej zgromadzonych danych