PABS

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//pabs.png

Aplikacja PABS jest pierwszym w Polsce systemem kompleksowo wspomagającym zarządzanie w samorządowej oświacie funkcjonującym on-line w oparciu o centralną bazę danych. Obsługuje planowanie organizacji oraz zmiany (aneksy) we wszystkich rodzajach placówek wchodzących w skład systemu oświaty. Pozwala także na tworzenie niezwykle dokładnych planów finansowych i zadaniowych, obsługę zmian w tych planach oraz ewidencję danych o realizacji dochodów i wydatków. Z punktu widzenia jednostki zarządzającej (organu prowadzącego) PABS umożliwia zawsze wgląd w rzeczywisty stan danych finansowych i organizacyjnych zarówno w szczegółowości dowolnej szkoły jak zbiorczo.

System PABS jest w pełni zgpdny z ustawą Prawo Oświatowe i towarzyszącymi tej ustawie rozporządzeniami. Zastosowaliśmy bardzo zaawansowane mechanizmy kontroli i weryfikacji arkusza pod kątem ramowych planów nauczania i tygodniowego wymiaru godzin. System automatycznie czuwa nad zgodnością liczby przydziałów i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów organizacyjnych. Dzięki temu, praca osoby sprawdzającej arkusz staje się znacznie łatwiejsza.

Korzyści dla Placówki:

  • brak konieczności dokonywania instalacji, aktualizacji programu
  • możliwość dostępu do aplikacji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu (przez przeglądarkę internetową)
  • brak konieczności wysyłania danych do Urzędu (centralna baza danych)

Korzyści dla Urzędu (Wydziału Edukacji):

  • brak konieczności dokonywania instalacji, aktualizacji
  • możliwość dostępu do aplikacji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu (przez przeglądarkę internetową)
  • brak konieczności scalania danych z poszczególnych placówek (dane zbiorcze)
  • wgląd w aktualny stan planów finansowych wszystkich placówek
  • wgląd w aktualny stan arkuszy organizacyjnych wszystkich placówek
  • integracja z innymi systemami (plan lekcji, plan finansowy, finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, zarządzanie projektami)
  • wymiana danych (eksport, import) z systemami zewnętrznymi
Proszę o ofertę na zakup systemu PABS »