OSON

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//oson.png

Aplikacja OSON jest rozwiązaniem dedykowanym do gromadzenia i przetwarzania danych służących kontroli spełniania przez dzieci/uczniów obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Jej użytkownikami są szkoły, przedszkola a także JST (Wydział Edukacji/Oświaty/Miejski Zarząd Oświaty). System pobiera podstawowe dane osobowe i meldunkowe dzieci/uczniów z bazy ewidencji ludności. Aplikacja OSON posiada pełną funkcjonalność sekretariatu uczniowskiego, tzn. rejestrowanie danych dzieci/uczniów, tworzenie dokumentów (w tym zaświadczeń), wezwań, upomnień, legitymacji, zestawień statystycznych/meldunków, tworzenie dowolnej treści własnych dokumentów i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej z zawartością danych o dzieciach/uczniach w placówce, automatyczną wymianę danych z systemem SIO, import/eksport danych w formacie SOU.

Korzyści dla JST:

  • pełna kontrola obowiązku nauki oraz nadzór nad spełnianiem obowiązku prowadzenia kontroli obowiązku szkolnego przez dyrektorów szkół
  • wymiana danych w zakresie realizacji obowiązków ze szkołami niepublicznymi oraz innymi gminami
  • ewidencja oraz zarządzanie obwodami szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • prezentowanie i analiza danych w układzie przestrzennym w technologii GIS

Korzyści dla dyrektora szkoły:

  • ewidencja obowiązku szkolnego i nauki oraz prowadzenie elektronicznej księgi uczniów
  • prowadzenie pełnej obsługi sekretariatu szkolnego
  • automatyczne, w pełni elektroniczne przekazywanie informacji o liczbie dzieci do dyrektora szkoły obwodowej
  • automatyczna wymiana danych z dziennikiem lekcyjnym oraz arkuszem organizacyjnym