NABO

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//nabo.png

Nabo to aplikacja obsługująca proces naboru do przeszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Pozwala obsłużyć kompleksowo oraz w zgodności z wymogami kuratoriów i przepisami lokalnymi JST procedurę każdego z naborów. Jako element Platformy Zarządzania Uczniem oraz Zintegrowanej Platformy Zarządzania Oświatą współpracuje z aplikacją OSON w zakresie wymiany danych o dzieciach i uczniach. Dane te, po wykonanym naborze, zasilają rejestr dzieci oraz księgę uczniów w elektronicznym sekretariacie uczniowskim. Aplikacja NABO współpracuje także z systemem e-puap, poprzez który rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci/uczniów do poszczególnych placówek/szkół, korzystając przy tym z możliwości użycia podpisu elektronicznego.

Korzyści dla JST:
  • kompleksowa i jednocześnie szybka realizacja naborów
  • możliwość wprowadzania dowolnej liczby kryteriów lokalnych
  • bieżący podgląd naboru i ruchu uczniów we wszystkich placówkach
  • wyeliminowanie konfliktów społecznych w związku z naborami do przedszkoli
  • podgląd wolnych miejsc po naborze na publicznej stronie internetowej
Korzyści dla przedszkola/szkoły:
  • automatyczne przeniesienie dzieci po naborze do programu obsługi sekretariatu
  • składanie i generowanie elektronicznych wniosków w systemie
  • szybkie tworzenie list dzieci/uczniów przyjętych
  • możliwość umieszczenia indywidualnej reklamy placówki na portalu naborowym
  • podgląd wszystkich wniosków i obiegu dokumentów