MOPL

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//mopl.png

System MOPL dostarczany w ramach konsorcjum z firmą WizjaNet jest aplikacją wspomagającą zarządzanie przedszkolem oraz wymianę informacji z organem zarządzającym. Umożliwia prowadzenie kompleksowej intendentury, zarządzanie umowami i automatyczne naliczanie opłat z wykorzystaniem czytników.

Wybrane funkcje:
 • definiowanie własnych usług oraz sposobów ich naliczania
 • definiowanie różnego typu ulg
 • obsługa umów
 • obsługa kas oraz zestawienia opłat
 • rejestrowanie czasu pobytu dzieci w przedszkolach
 • automatyczne rejestrowanie spożycia posiłków
 • możliwość zakładania wielu magazynów
 • automatyczne rozliczanie faktur
 • obsługa jadłospisów i rozliczania posiłków
 • i wiele innych...
 Korzyści dla rodziców:
 • podgląd naliczeń, wpłat
 • podgląd nieobecności
 • podgląd spożytych lub deklarowanych posiłków
 • drukowanie przelewów
 Korzyści dla jednostek nadrzędnych:
 • podgląd głównych danych jednostek podległych
 • kontrola płatności z wyszczególnieniem kwot należności, wpływów, zaległości, nadpłat oraz kwot dofinansowań
 • generowanie statystyk
 • podgląd liczby dzieci w przedszkolach na poszczególnych placówkach