ANKA

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//anka.png

Nie ma wątpliwości, że zbieranie i posiadanie wiarygodnych danych stanowi fundament skutecznego zarządzania. Jeśli marzysz o uniwersalnym narzędziu do szybkiego zbierania ze szkół i innych rozproszonych jednostek różnorodnych i złożonych danych - wybierz aplikację ANKA. System umożliwia projektowanie formularzy i ankiet o różnym stopniu skomplikowania i udostęniania ich odbiorcom poprzez internet. Dane, które dotąd zbieranie były w tradycyjny sposób w postaci tabel w arkuszu kalkulacyjnym, edytorze tekstu czy poprzez załączniki e-mail, mogą być zbierane szybciej i sprawniej on-line.

Korzyści dla JST

 • automatyczne scalanie odpowiedzi od wszystkich respondentów
 • ustalanie nieprzekraczalnego terminu udzielenia opowiedzi
 • predefinowane słowniki do pytań zamkniętych
 • tworzenie własnych tabel i analiz
 • duża swobowa filtrowania i grupowania odpowiedzi i wyników
 • możliwość prezentowania odpowiedzi na portalu oświatowym
 

Wybrane obszary zastosowania

 • audyt wewnętrzny i system kontroli zarządczej
 • zakupy wspólne
 • zamówienia i zapytania
 • edukacja, w tym reorganizacja oświaty
 

System ANKA sprawdzi się doskonale podczas realizacji zadań będących konsekwencją zmian w oświacie i reformy systemu edukacji. Reorganizacja sieci szkół oraz zmiana ich typów oraz weryfikacja obwodów wymagają zebrania w krótkim czasie możliwie najbardziej aktualnych informacji w obszarach:

 • infrastruktury szkół
 • organizacji pracy szkoły
 • wskaźników związanych ze zmianowością
 • kosztów bieżących i planowanych