PLEK

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//plek.png

Dzięki połączeniu tradycyjnego podejścia do układania planu oraz nowoczesnych algorytmów system jest przyjazny zarówno dla tradycjonalistów jak i zwolenników nowoczesnych aplikacji. Dane do układania planu są pobierane automatycznie z arkusza organizacyjnego. Generowanie planu następuje w pełni automatycznie lub w sekwencji najpierw część planu ręcznie, następnie pozostała część przy pomocy wybranego algorytmu. Absolutnym ewenementem w PLEK jest możliwość sprawdzania konfliktów w ułożonym planie lekcji dla nauczycieli pracujących w kilku szkołach.

Korzyści dla dyrektora szkoły:
  • automatyczne pobranie wszystkich niezbędnych danych z innych aplikacji
  • swobodne nadawanie ograniczeń i dostępności nauczycieli
  • elastyczny panel warunków (np. liczba okienek, preferowane sale)
  • pełna synchronizacja z planem dyżurów oraz obsługa nauczycieli wspomagających
  • czytelne wydruki oraz prezentacja planu on-line
Korzyści dla JST:
  • gwarancja zgodności planów nauczania z arkuszami organizacyjnymi
  • możliwość budowy w pełni zintegrowanego systemu oświatowego
  • narzędzia weryfikacji poprawności