MODL

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//modl.png

MODL, czyli mobilny dziennik lekcyjny, produkowany w ramach Konsorcjum przez firmę Wizja.net może całkowicie zastąpić w szkole dziennik papierowy i jest pod każdym względem zgodny z wymogami MEN. Praca nauczyciela w dzienniku możliwa jest na komputerze z dostępem do Internetu lub na urządzeniu mobilnym typu tablet.

Korzyści dla dyrektora szkoły:
 • szybki dostęp do dzienników i ocen wszystkich oddziałów
 • pozwala całkowicie zastąpić dziennik papierowy
 • funkcja kontroli dziennika i pełna statystyka procesu nauczania
 • w pełni zintegrowany z wymogami MEN
 • planowanie zastępstw
 Korzyści dla wychowawcy:
 • rejestracja informacji m.in. o zachowaniu, indywidualnych wymogach
 • automatyczne generowanie informacji o ocenach na wywiadówki oraz sprawozdań
 • rejestracja zapowiedzi sprawdzianów 
 • komunikacje pomiędzy nauczycielami poszczególnych przedmiotów
Korzyści dla rodziców i uczniów:
 • przypomina uczniom i ich rodzicom o zbliżających się klasówkach
 • obsługa zwolnień uczniów z lekcji
 • bieżący dostęp do ocen i postępów w nauce