LZWD

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//lzwd.png

Aplikacja LZWD (letni/zimowy wypoczynek dzieci) skutecznie wspiera realizację zadań i obsługę spraw związanych z dofinansowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. System obsługuje wypoczynek stacjonarny i wyjazdowy w dowolnych okresach roku szkolnego. Program jest niezwykle przejrzysty, a jego obsługa intuicyjna. LZWD umożliwia pełną realizację zadania dofinansowania wypoczynku od złożenia wniosku do wydania decyzji. Pełna integracja z systemem OSON Sekretariat pozwala na pobranie danych na temat uczniów oraz obsługę części spraw administracyjnych przez szkołę. System pilnuje zgodności decyzji z przepisami lokalnymi, uwzględniając wysokości stawek, wiek uczestników, czas trwania wypoczynku oraz jego formę.

Korzyści dla JST:
  • automatyczne wyliczanie kwoty dofinansowania
  • centralna baza i rejestr organizatorów wypoczynku
  • generowanie pism i decyzji zgodnie z przyjętym wzorem i procedurami ISO
  • archiwizowanie wniosków, decyzji i pism
  • integracja z przepisami lokalnymi
Korzyści dla organizatorów:
  • szybkie przygotowanie rozliczeń i obsługa wniosków
  • jednorazowe wprowadzanie danych, wykorzystywanych przy kolejnych okresach rozliczeniowych
  • ograniczanie dokumentów papierowych do minimum
  • możliwość załatwienie części spraw on-line bez konieczności osobistego składania dokumentów