KPON

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//kpon.png

System Kadrowo-Płacowy KPON produkowany w ramach Konsorcjum przez firmę Wizja.net jest przeznaczony dla jednostek organizacyjnych oświaty oraz zespołów ekonomiczno-administracyjnych prowadzących obsługę kadrową i płacową placówek oświatowo-wychowawczych.

Moduł KPON jest w pełni zintegrowany z programem Finansowo-Księgowym (FINK) , Arkuszem Organizacyjnym/Planowaniem Finansowym (PABS) oraz Sekretariatem (OSON), Planem Lekcji (PLEK) i Elektronicznym Dziennikiem Lekcyjnym (MODL).

Funkcjonalność części kadrowej:

 • rejestracja danych placówek oświatowych na potrzeby urzędów skarbowych, ZUS, GUS, itp.
 • rejestracja kadrowych danych pracowników
 • wydruki wszystkich dokumentów kadrowych
 • przygotowanie elektronicznych dokumentów do ZUS i integracja z programem Płatnik
 • raportowanie do SIO i GUS
 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki
 • możliwość wykonywania eksportów danych do formatów XML oraz XLS
 Funkcjonalność części płacowej:
 • rejestracja danych o zatrudnieniu pracowników
 • przygotowanie list wypłat oraz obliczanie składników wypłat
 • przygotowanie informacji o przelewach oraz eksport przelewów
 • przygotowanie elektronicznych zestawień zbiorczych do ZUS do importu do programu Płatnik
 • eksport informacji o przelewach do urzędów skarbowych w postaci elektronicznej
 • udostępnienie danych wypłat i potrąceń w układzie klasyfikacji budżetowej do systemu finansowo-księgowego
 • import danych dotyczących godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
 • raportowanie do SIO i GUS oraz przygotowanie formularzy podatkowych
 • wydruk średnich wynagrodzeń wg stopni awansu zawodowego