FINK

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//fink.png

System Finansowo-Księgowy FINK produkowany w ramach Konsorcjum przez firmę Wizja.net jest przeznaczony dla jednostek organizacyjnych oświaty oraz zespołów ekonomiczno-administracyjnych, prowadzących obsługę finansową placówek oświatowo-wychowawczych. FINK jest w pełni zintegrowany z aplikacjami Kadry-Płace (KPON), Arkusz Organizacyjny/Planowanie Finansowe (PABS) oraz Zarządzanie Majątkiem (OSTM)

Wybrane funkcje:
 • wielopoziomowy plan kont
 • kartotekę kontrahentów
 • pełną obsługę dokumentów księgowych wprowadzane w ramach rejestrów księgowych w podziale na dzienniki częściowe
 • prowadzenie rozrachunków
 • obsługę rejestru VAT
 • prowadzenie gospodarki kasowej (raporty kasowe, dokumenty KP, KW)
 • obsługę magazynów z uwzględnieniem grup asortymentowych
 • obsługę sprzedaży i zakupów (wystawianie i przyjmowanie faktur i ich korekt, ewidencja umów)
 • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w innych modułach systemu (np. wynagrodzenia, dokumenty sprzedaży, amortyzacja) z użyciem definicji zapisanych w schematach księgowych
 • generowanie zestawień przewidzianych w ustawie o rachunkowości (również na podstawie wstępnie wprowadzonych dokumentów)
 • generowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-N, Rb-Z, itd.)