Technologia

Najważniejsze aspekty innowacyjności naszego systemu:

 • technologia WEB 2.0 i praca w 100% on-line
 • brak konieczności scalania jakichkolwiek danych na poziomie organu prowadzącego
 • pełna integracja danych - jednokrotne wprowadzanie danych dla wszystkich wykorzystujących je aplikacji
 • jedno wspólne logowanie do wszystkich aplikacji, do których użytkownik posiada uprawnienia
 • otwartość na integrację i wymianę danych z otoczeniem – systemy potrafią pobrać dane z większości aplikacji funkcjonujących w oświacie oraz eksportować je w otwartym formacie dla celów dowolnie wyznaczonych przez decyzje JST

Cechy systemu:

 • centralne przetwarzanie i archiwizacja danych
 • jednokrotne wprowadzanie informacji
 • dostęp do systemu na dowolnym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową
 • intuicyjna i ergonomiczna obsługa systemu
 • brak konieczności instalacji i aktualizacji aplikacji na komputerach końcowych użytkowników
 • jednoznaczna identyfikacja użytkowników i przetwarzanych przez nich danych
 • wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych (SSL, podpisy elektroniczne)
 • bezpośrednia integracja aplikacji wchodzących w skład systemu z wykorzystaniem tzw. webserwisów - wymiana danych wykonywana automatycznie lub na żądanie w sposób przeźroczysty dla użytkownika
 • otwartość rozwiązań umożliwiająca integrację z innymi systemami działającymi w jednostkach