O firmie

Krakfin jest podmiotem oferującym kompleksowe rozwiązania wpierające zarządzanie i planowanie. Opracowujemy zarówno metodyki jak i systemy wspomagające. Świadczymy usługi związane z analizą potrzeb, opracowaniem metodyk i procedur, wykonaniem systemów jak i szkoleniami i wsparciem dla klientów.
 
W dziedzinie zarządzania finansami publicznymi w Polsce jesteśmy współautorami metodologii budżetowania zadaniowego. Wywodzimy się ze środowisk naukowych krakowskich uczelni, mamy także za sobą wieloletnie doświadczenia w pracy dla samorządów.
 
Nasza firma działa na rynku usług i oprogramowania dla sektora publicznego od ponad osiemnastu lat. W tym czasie zrealizowała ponad 300 projektów, którym towarzyszyły wdrożenia własnych systemów.
 
Nasze systemy oparte są o nowoczesne technologie informatyczne. Są to otwarte technologie oparte o platformę Java oraz systemy operacyjne Linux jak i technologie Microsoft wykorzystujące platformę .Net i systemy operacyjne Windows.
 
Konsekwentnie realizujemy koncepcję SaaS (Software as a Service). W tym podejściu użytkownik jest odciążony od technicznych aspektów systemu. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model ten przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. Podejście to pozwala użytkownikowi skoncentrować się jedynie na zagadnieniach dziedzinowych, związanych z rozwiązywanymi problemami, co zwiększa w oczywisty sposób efektywność jego pracy.
 
Zaufanie do naszej firmy budujemy konsekwentnie realizując założenia naszej misji jaką jest dostarczanie rozwiązań ukierunkowanych na podnoszenie efektywności usług publicznych oraz wiarygodności danych tworzonych w procesie budżetowym.
 
Rozwijamy się dzięki innowacyjności oraz umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z jakimi borykają się instytucje publiczne. Stosujemy zasadę, iż każdy zadowolony z naszej pomocy Klient staje się źródłem najbardziej wiarygodnego przekazu marketingowego, a przez to także wzrostu wartości naszej firmy.