Historia

Firma Krakfin postała w roku 1999 jako nowy etap działalności jej właścicieli dostarczających usługi doradcze dla samorządów od roku 1995. Pierwsze prace doradcze wspólników związane były z Krakowem, gdzie w latach 1995 - 1998 uczestniczyli w opracowaniu założeń, a następnie wdrożeniu pierwszego budżetu zadaniowego w Polsce.
 
Pierwsze usługi doradcze Krakfin realizowane były na zlecenie amerykańskiego Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego, w ramach którego wdrażano m.in. nowoczesne modele budżetowania w kilkudziesięciu polskich samorządach. Krakfin realizował wówczas wdrożenia, m.in. w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim oraz Starachowicach.
 
Kolejne lata to dla firmy okres intensywnych prac związanych z budową oraz wdrażaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie w samorządach. Główną specjalnością firmy staje się wówczas zarządzanie w dziedzinie oświaty. Powstają narzędzia wspomagające projektowanie organizacji szkół i placówek oświatowych, a także planowanie finansowe i realizację budżetu, bazujące na cały czas doskonalonej metodologii budżetowania zadaniowego.
 
Firma z uwagi na swe powiązania ze środowiskiem naukowym uczestniczy także w projektach mających na celu dostarczanie praktykom opracowań oraz instrukcji w zakresie doskonalenia procesu budżetowego. Prace doradcze prowadzone są w kraju jak również za granicą. Z naszych usług korzystają władze Ukrainy, a także rosyjski Instytut Leontiewa.
 
W latach 2006 - 2007 pracowaliśmy dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, najpierw nad metodologią budżetowania zadaniowego, a następnie prowadząc pierwsze wdrożenia tej metodologii m. in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2007 w ramach Programu Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu budżetowania zadaniowego dla Ministerstw i Urzędów Centralnych.
 
Ostatnia dekada w działalności firmy to przede wszystkim dynamiczny rozwój technologii internetowych. Stworzyliśmy najnowocześniejszą obecnie w Polsce gamę narzędzi informatycznych, wspierających procesy budżetowania oraz zarządzania w oświacie, w tym m. in. jedyny obecnie w kraju system wspierający budowę arkuszy organizacyjnych i planowanie finansowe z centralną bazą danych działający w pełni on-line. Od wielu lat wspieramy także naszymi rozwiązaniami zarządzanie budżetem zarówno w sferze samorządowej jak i rządowej.