Aktualności

System OSON pozwala od teraz na przygotowanie kilku wariantów obwodów szkół podstawowych. Dzięki nowej finkcji organ prowadzący może się szybko zorientować ilu uczniów w poszczeglnych rocznikach będzie należeć do obwodu danej szkoły.
Z przyjemnością informujemy, że od 2017 roku uruchomiliśmy nową usługę - szkolenia dla kadry zarządzającej szkół i szkolenia rad pedagogicznych. Na nową usługę wpłynęły dwa główne czynniki: reforma systemu oświaty oraz liczne potrzeby naszych klientów w zakresie poszerzania wiedzy w zakresie zarządzania, organizacji i finansowania zadań oświatowych.
Jesteśmy przygotowani na zmiany w systemie oświaty! Wszystkie nasze aplikacje działające w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą są już przygotowane na planowane przez MEN zmiany systemowe, w szczególności w zakresie struktury szkoł, ich nazewnictwa oraz ramowych planów nauczania.
Warto zwrócić uwagę na nasz nowy produkt POMIAR pozwalający analizować wyniki matur i egzaminów zewnętrznych oraz prowadzić pomiar efektów kształcenia na dowolnym etapie edukacyjnyjm. System pozwala importować wyniki z plików przekazywanych przez OKE, zestawiać pytania egzaminacyjne z treściami programowymi oraz prowadzić analizę statystyczną i porównawczą.

Elektroniecna rekrutacja do wszystkich typów placówek NABO jest potrzebnym i docenianym przez największe miasta w Polsce systemem wspomagającym proces przyjmowania dzieci, uczniów i wychowanków do szkół i placówek. Najnowsza wersja systemu umożliwia przeprowadzenie rekrutacji do żłobków oraz burs szkolnych. System Nabo jest zintegrowany z innymi aplikacjami zintegrowanego systemu.