Aktualności

Arkusz PABS obsługuje w pełnym zakresie organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach zgodnie z nowymi przepisami.

Jesteśmy przygotowani do RODO

Krakfin czyni ostatnie przygotowania do nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać od maja 2018 r. Stosowana przez nas technologia, znajomość przepisów oraz wewnętrzne procedury pozwalają nam w pełni chronić powierzone do przetwarzania dane osobowe.

Nowy rok szkolny wiąże się z koniecznością wykonania w systemach Krakfin wielu zmian, aktualizacji danych i poznania nowych funkcji. Często systemu zaczynają używać nowe osoby. Z myślą o naszych użytkownikach przygotowaliśmy rózne ciekawe formy wsparcia i pomocy.

System Pabs firmy Krakfin posiada nową, wydajną funkcję do wydzielenia z planu finansowego szkoły kwot wydatków związanych z realizacją zadań przez szkołę innego typu, np. wydzielenie kwot w rozdziale gimnazjum (80110) w ramach rozdziału szkoły podstawowej (80101). Nowe narzędzie zostało opracowane na podstawie konsultacji przeprowadzonych przez naszą firmę z Ministerstwem Finansów.

Jesteśmy przygotowani na zmiany w systemie oświaty! Wszystkie nasze aplikacje działające w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą są już przygotowane na planowane przez MEN zmiany systemowe, w szczególności w zakresie struktury szkoł, ich nazewnictwa oraz ramowych planów nauczania.

Elektroniecna rekrutacja do wszystkich typów placówek NABO jest potrzebnym i docenianym przez największe miasta w Polsce systemem wspomagającym proces przyjmowania dzieci, uczniów i wychowanków do szkół i placówek. Najnowsza wersja systemu na rok 2018 umożliwia przeprowadzenie rekrutacji do żłobków oraz burs szkolnych. System Nabo jest zintegrowany z innymi aplikacjami Krakfin.