Aktualności

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

11/12/2017

Arkusz PABS obsługuje w pełnym zakresie organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach zgodnie z nowymi przepisami.

Nowelizacja przepisów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadza szereg zmian, które należy ująć w arkuszu organizacyjnym oraz w aneksach. Nasz arkusz pozwala na prawidłowe zdefiniowanie i grupowanie wszystkich rodzajów godzin w tym obszarze (np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, czy inne zajęcia o charakterze terapeutycznym). Ponadto z łatwością wprowadzicie Państwo zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla pojedynczego ucznia.

← Powrót