Aktualności

Reforma systemu oświaty

25/10/2016

Jesteśmy przygotowani na zmiany w systemie oświaty! Wszystkie nasze aplikacje działające w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą są już przygotowane na planowane przez MEN zmiany systemowe, w szczególności w zakresie struktury szkoł, ich nazewnictwa oraz ramowych planów nauczania.

Aktualnie czekamy za podpisaenie ustawy Prawo Oświatowe i rozporządzeń. Pozwoli nam to na udpstępnienie nowch słowników oraz wzorcowych planów nauczania. Nasze systemy, w szczególności Pabs i Oson pomogą Państwu w przygotowaniu organizacji kolejnego roku szkolnego, szczególnie w nowej, ośmioletniej szkole podstawowej.

← Powrót