Aktualności

Pomiar dydaktyczny

23/09/2016

Warto zwrócić uwagę na nasz nowy produkt POMIAR pozwalający analizować wyniki matur i egzaminów zewnętrznych oraz prowadzić pomiar efektów kształcenia na dowolnym etapie edukacyjnyjm. System pozwala importować wyniki z plików przekazywanych przez OKE, zestawiać pytania egzaminacyjne z treściami programowymi oraz prowadzić analizę statystyczną i porównawczą.

System POMIAR działa na dwóch poziomach - szkolnym i JST. Dla poziomu szkolnego prezentowane są wyniki poszczególnych uczniów, do których dostęp może mieć wychowawca klasy oraz nauczyciel przedmiotu. Po stronie JST system pokazuje wyniki zbiorcze oraz zestawienia wyników w poszczeglnych szkołach. Za pomocą analizatora można uzyskać dane dotyczące średniej, odchylenia standardowego, rozkładu staninowego, najlepszego wyniku w populacji, wykazu zagadnień i treści, które uczniowie znali najlepiej. System pozwala obliczyć wskaźnikłatwości zadań dla wybranej populacji uczniów. W ramach wdrożenia systemu prowadzimy szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli zajmujących się pomiarem dydaktycznym.

← Powrót