Aktualności

Arkusz PABS obsługuje w pełnym zakresie organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach zgodnie z nowymi przepisami.

Jesteśmy przygotowani do RODO

Krakfin czyni ostatnie przygotowania do nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać od maja 2018 r. Stosowana przez nas technologia, znajomość przepisów oraz wewnętrzne procedury pozwalają nam w pełni chronić powierzone do przetwarzania dane osobowe.

Nowy rok szkolny wiąże się z koniecznością wykonania w systemach Krakfin wielu zmian, aktualizacji danych i poznania nowych funkcji. Często systemu zaczynają używać nowe osoby. Z myślą o naszych użytkownikach przygotowaliśmy rózne ciekawe formy wsparcia i pomocy.

System Pabs firmy Krakfin posiada nową, wydajną funkcję do wydzielenia z planu finansowego szkoły kwot wydatków związanych z realizacją zadań przez szkołę innego typu, np. wydzielenie kwot w rozdziale gimnazjum (80110) w ramach rozdziału szkoły podstawowej (80101). Nowe narzędzie zostało opracowane na podstawie konsultacji przeprowadzonych przez naszą firmę z Ministerstwem Finansów.

Jesteśmy przygotowani na zmiany w systemie oświaty! Wszystkie nasze aplikacje działające w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą są już przygotowane na planowane przez MEN zmiany systemowe, w szczególności w zakresie struktury szkoł, ich nazewnictwa oraz ramowych planów nauczania.

Nowoczesne systemy planowania
i zarządzania

Świadczymy usługi doradcze w zakresie budżetowania, zarządzania finansami ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny oświaty, tworzenia i weryfikacji prognoz finansowych oraz wieloletniego planowania inwestycyjnego.

Zarządzanie finansami

Obszar finansów publicznych stanowi jeden z filarów naszego doświadczenia i wiedzy. Początki działalności firmy to wdrożenia, ekspertyzy i rozwiązania dotyczące budżetowania, planowania i zarządzania efektywnością w obszarze finansów JST.

Wszystkie nasze aplikacje i systemy posiadają odniesienie do danych finansowych. Uważamy bowiem, że zarządzanie w odniesieniu do warstwy finansowej zadań daje najlepsze efekty i jakość. Wiemy jak zbudować wieloletnie prognozy i analizy finansowe po stronie wydatków i dochodów w relacji do czynników demograficznych, urbanistycznych i makroekonomicznych.

Produkty

Zarządzanie oświatą

Skutecznie wspieramy zarządzanie oświatą publiczną na poziomie JST dostarczając usługi i rozwiązania informatyczne "szyte na miarę".
Zbiorczy arkusz i plan finansowy pozwolą szybko zorientować się w sytuacji organizacyjnej wszystkich szkół i placówek.

Optymalizujemy wydatki na szkoły niepubliczne poprzez precyzyjny system naliczania dotacji. Pomagamy przygotować strategie, programy naprawcze i informacje o realizacji zadań oświatowych w Państwa JST.

Dotowanie placówek niepublicznych

Jesteśmy liderem w zakresie oprogramowania do obliczania i rozliczania dotacji dla wszystkich typów placówek. Przygotowujemy rozwiązania dopasowane do aktualnej uchwały w Państwa samorządzie. Dane o uczniach są wymieniane z bazą uczniów w placówkach publicznych. Dzięki naszemu unikalnemu rozwiązaniu nasi klienci efektywnie kontrolują dotacje przyznawane dla największych szkół sieciowych.

Wdrożenie naszych rozwiązań znacznie ułatwia prowadzenie kontroli dotowanych placówek oraz przekazywanie i wymianę dokumentów.

Produkty

  • ODPNODPNSystem Kontroli Dotacji Oświaty NiepublicznejZobacz

Zarządzanie projektami

Praca metodą projektu to ogólnie przyjęty standard realizacji zadań we współczesnym świecie. Najbardziej rozpoznawana grupa projektów to projekty unijne. Metoda ta sprawdza się również w codziennej pracy samorządów i sektora prywatnego, gdzie czynności i działania zorientowano na zadania, a zadania połączono w projekty.

Proponujemy bardzo proste w obsłudze i jednocześnie niezwykle zaawansowane narzędzie do zarządzania pracy projektowej. Prowadzimy wsparcie w zakresie organizacji projektu, podziału zadań i ról, określenia wskaźników i prognozowania rezultatów.

Produkty

  • ZPIPZPIPZarządzanie Projektami i PrzedsięwzięciamiZobacz

Dla szkół i placówek

Oferta naszych usług i produktów obejmuje placówki wszystkich typów. Przygotowaliśmy oprogramowanie do pełnej obsługi spraw ucznia, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Aplikacje dla szkół mogą działać w dowolnej konfiguracji w ramach większego systemu informatycznego. Docenicie Państwo fakt, że w naszych rozwiązaniach stosujemy zasadę jednorazowego wprowadzania danych.

Ponadto pomagamy przygotować plan finansowy, arkusz organizacyjny, dokumentację kontroli zarządczej i inne dokumenty. Na zlecenie możemy opracować strategię rozwoju szkoły, plan promocyjno-marketingowy oraz zaprojektować zarządzanie projektem unijnym. Działamy kompleksowo i skutecznie, poparci kilkunastoletnim doświadczeniem.

Produkty