Aktualności

Na rok szkolny 2016/2017 przygotowaliśmy całkowicie zmienioną wersję systemu zarządzania kompetencjami i kadrami Roko. Roko współpracuje z systemem elektronicznego arkusza Pabs oraz z programem kadrowo-płacowym. Roko jest specjalistycznym narzędziem pozwalającym na obsługę wielu zadań dotyczących spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników samorządowych.

Elektroniecna rekrutacja do wszystkich typów placówek NABO jest potrzebnym i docenianym przez największe miasta w Polsce systemem wspomagającym proces przyjmowania dzieci, uczniów i wychowanków do szkół i placówek. Najnowsza wersja systemu umożliwia przeprowadzenie rekrutacji do żłobków oraz burs szkolnych. System Nabo jest zintegrowany z innymi aplikacjami zintegrowanego systemu.

Zapoznaj się z możliwościami naszych portali oświatowch. Proponujemy przygotowanie nowoczesnego i intuicyjnego w obsłudze portalu www, którego największą zaletą jest udpostępnianie informacji i danych zgromadzonych w arkuszach organizacyjnych, planach finansowych i sekretariatach szkolnych. Prezentowana informacja ma charakter publiczny i pochodzi bezpośrednio ze źródła danych, czyli ze szkół - nie ma konieczności dokonywania żadnych aktualizacji i ręcznej edycji danych.
Przygotowaliśmy dla Samorządów bardzo pomocną aplikację pozwalającą na szybkie przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji celowej na podręczniki. Aplikacja "Podręczniki 2016" pozwala szkołom na przekazywanie informacji o wysokości dotacji, zgodnie z wzorami dokumentów okreśłonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Miło nam poinformować, że współpracujące z nami samorządy zostały docenione na poziomie ogólnopolskim zajmując czołowe miejsca w konkursie w ramach projektu pt. "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap" organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Nowoczesne systemy planowania
i zarządzania

Świadczymy usługi doradcze w zakresie budżetowania, zarządzania finansami ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny oświaty, tworzenia i weryfikacji prognoz finansowych oraz wieloletniego planowania inwestycyjnego.

Dlaczego warto wybrać produkty krakfin?

Zarządzanie finansami

Obszar finansów publicznych stanowi jeden z filarów naszego doświadczenia i wiedzy. Początki działalności firmy to wdrożenia, ekspertyzy i rozwiązania dotyczące budżetowania, planowania i zarządzania efektywnością w obszarze finansów JST.

Wszystkie nasze aplikacje i systemy posiadają odniesienie do danych finansowych. Uważamy bowiem, że zarządzanie w odniesieniu do warstwy finansowej zadań daje najlepsze efekty i jakość. Wiemy jak zbudować wieloletnie prognozy i analizy finansowe po stronie wydatków i dochodów w relacji do czynników demograficznych, urbanistycznych i makroekonomicznych.

Produkty

 • LBPPLBPPPlanowanie BudżetuZobacz
 • WPFSWPFSWieloletnia Prognoza Finansowa SamorządówZobacz
 • KZADKZADSystem Kontroli Zarządczej i Analizy RyzykaZobacz

Zarządzanie oświatą

Skutecznie wspieramy zarządzanie oświatą publiczną na poziomie JST dostarczając usługi i rozwiązania informatyczne "szyte na miarę".
Zbiorczy arkusz i plan finansowy pozwolą szybko zorientować się w sytuacji organizacyjnej wszystkich szkół i placówek.

Optymalizujemy wydatki na szkoły niepubliczne poprzez precyzyjny system naliczania dotacji. Pomagamy przygotować strategie, programy naprawcze i informacje o realizacji zadań oświatowych w Państwa JST.

Produkty

 • PABSPABSPlanowanie Arkusza Organizacji i Budżetu SzkołyZobacz
 • OSON OSON System Kontroli Obowiązku Szkolnego, SekretariatZobacz
 • ROKOROKOZarządzanie Kompetencjami Pracowników i NauczycieliZobacz
 • REKOREKORefundacja Kosztów Kształcenia Pracowników MłodocianychZobacz
 • RADORADORaportowanie i Analiza Danych OświatowychZobacz
 • NABONABOZintegrowany System NaboruZobacz
 • PMDUPMDURozliczanie Pomocy Materialnej Dla UczniaZobacz
 • MOPLMOPLKompleksowy System Zarządzania PrzedszkolemZobacz
 • POSWPOSWPortal OświatowyZobacz

Dotowanie placówek niepublicznych

Jesteśmy liderem w zakresie oprogramowania do obliczania i rozliczania dotacji dla wszystkich typów placówek. Przygotowujemy rozwiązania dopasowane do aktualnej uchwały w Państwa samorządzie. Dane o uczniach są wymieniane z bazą uczniów w placówkach publicznych. Dzięki naszemu unikalnemu rozwiązaniu nasi klienci efektywnie kontrolują dotacje przyznawane dla największych szkół sieciowych.

Wdrożenie naszych rozwiązań znacznie ułatwia prowadzenie kontroli dotowanych placówek oraz przekazywanie i wymianę dokumentów.

Produkty

 • ODPNODPNSystem Kontroli Dotacji Oświaty NiepublicznejZobacz

Zarządzanie projektami

Praca metodą projektu to ogólnie przyjęty standard realizacji zadań we współczesnym świecie. Najbardziej rozpoznawana grupa projektów to projekty unijne. Metoda ta sprawdza się również w codziennej pracy samorządów i sektora prywatnego, gdzie czynności i działania zorientowano na zadania, a zadania połączono w projekty.

Proponujemy bardzo proste w obsłudze i jednocześnie niezwykle zaawansowane narzędzie do zarządzania pracy projektowej. Prowadzimy wsparcie w zakresie organizacji projektu, podziału zadań i ról, określenia wskaźników i prognozowania rezultatów.

Produkty

 • ZPIPZPIPZarządzanie Projektami i PrzedsięwzięciamiZobacz

Dla szkół i placówek

Oferta naszych usług i produktów obejmuje placówki wszystkich typów. Przygotowaliśmy oprogramowanie do pełnej obsługi spraw ucznia, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Aplikacje dla szkół mogą działać w dowolnej konfiguracji w ramach większego systemu informatycznego. Docenicie Państwo fakt, że w naszych rozwiązaniach stosujemy zasadę jednorazowego wprowadzania danych.

Ponadto pomagamy przygotować plan finansowy, arkusz organizacyjny, dokumentację kontroli zarządczej i inne dokumenty. Na zlecenie możemy opracować strategię rozwoju szkoły, plan promocyjno-marketingowy oraz zaprojektować zarządzanie projektem unijnym. Działamy kompleksowo i skutecznie, poparci kilkunastoletnim doświadczeniem.

Produkty